КАКВО Е ПРОТОТИПИРАНЕ

Един от най-добрите начини за придобиване на прозрения в дизайнерския процес е извършването на някаква форма на прототипиране. Този метод включва производство на ранна, евтина и умалена версия на продукта, за да се разкрият проблеми с текущия дизайн. Прототипирането предлага на дизайнерите възможността да реализират своите идеи, да тестват практичността на настоящия дизайн и потенциално да проучат как извадка от потребители мисли и се чувства по отношение на даден продукт.

 

Прототипите често се използват във финалната фаза на разработване на нов продукт или услуга, за да се определи как потребителите си взаимодействат с прототипа, да се разкрият нови решения на проблеми или да се разбере дали внедрените решения са успешни или не. Резултатите, генерирани от тези тестове, след това се използват за предефиниране на един или повече от проблемите, установени в по-ранните фази на проекта, и за изграждане на по-солидно разбиране на проблемите, които потребителите могат да срещнат при взаимодействие с продукта.

amelie-mourichon-h3kEAHMl1k4-unsplash.jp

Когато дизайнерите искат да определят и разберат как точно потребителите ще приемат даден продукт, най-очевидният метод е да се тества как потребителите взаимодействат с него на ниво прототип. Би било глупаво и безсмислено да се произвежда краен продукт, който потребителите да тестват. Вместо това дизайнерите могат да предоставят прости, умалени версии на своите продукти, които след това могат да се използват, за да наблюдават, записват, оценяват и измерват нивата на производителност на потребителите въз основа на конкретни елементи или общото поведение, взаимодействия и реакции на потребителите към цялостния дизайн. Тези по-ранни версии са известни като прототипи.

tool-inc-_bINGE3mzK8-unsplash.jpg

Прототипите са изградени така, че дизайнерите да могат да мислят за своите решения по различен начин (осезаем продукт, а не абстрактни идеи), както и да се провалят бързо и евтино, така че да се инвестира по-малко време и пари в идея лоша. 

 

„Прототипите ни забавят, за да ни ускорят. Като отделяме време за прототипиране на нашите идеи, ние избягваме скъпи грешки, като например да усложним нещата твърде рано и да се придържаме към слаба идея твърде дълго.

 

- Тим Браун, главен изпълнителен директор на международната компания за дизайн и иновации IDEO