КАКВО Е КРЕАТИВНОСТ

Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори нещо оригинално от нещо отдавна известно. Креативност е измислянето на прости, но иновативни решения на проблемите и предизвикателствата на всекидневието. 

 

Креативност е да свържеш две или повече идеи, за да се получи нещо, което не е съществувало преди.

 

Креативността не е талант или нещо, с което човек се ражда, а по-скоро навик да се гледа нестандартно на проблемите и да се търсят нови гледни точки към тях. Креативността има много разновидности и названия. Наричаме я още творческо мислене, иновация, въображение, оригинално решение и изобретение. Човекът с креативно мислене е едновременно творец, но и изследовател в областта, в която твори. Той стъпва на вече съществуващи идеи, генерира нови, анализира ги и избира най-ефективната и оригиналната от тях, като накрая намира начин да я осъществи и да я „продаде” на публиката.

maahid-photos-CeeYoncmkdA-unsplash.jpg

За Едуард де Боно, автор на известната книга “Шест мислещи шапки”:

 

Креативното мислене е преди всичко умение, а не въпрос на личностен талант или внезапно осенение на вдъхновението.

Креативността е въпрос на стойност. Една нова, креативна идея е истински креативна, когато е полезна с нещо, когато добавя реална стойност за някого. Де Боно дава пример с триъгълна врата – идеята за такава врата сама по себе си е нестандартна, но не е креативна, освен ако триъгълната врата реално не добавя стойност за хората, т.е. реално да е полезна с нещо в определени случаи. В същото време много хора си мислят, че са креативни само защото са различни, но това не е състоятелно.

Кен Робинсън, автор на “Разчупи клишетата. Да се научим да бъдем креативни”, потвърждава идеите на Де Боно, като дава следното определение за креативност:

 

“Креативността е процес на създаване на оригинални идеи, които имат стойност.”

 

В тази дефиниция има три важни неща:

 

Креативността е процес, а не събитие. Този процес е еволюционен, като не винаги крайният резултат е този, с който е била свързана първоначалната идея. Креативността често започва с някакъв опит, който се проваля или стига до задънена улица и оттам се откриват нови пътища за развитие.

 

Креативността е свързана с оригинално мислене. Не е задължително оригиналността да впечатлява целия свят. Достатъчно е това, което е сътворено да е оригинално за ума на човека, който твори. Разбира се може да е оригинално и за общността, на която творецът принадлежи и дори за цялото човечество.

 

Креативността трябва да има стойност. Тя следва да носи някакъв смисъл, някаква ценност. Креативният процес изисква критическо мислене и оценка на новите идеи, които се създават, тъй като не всички идеи са достатъчно добри или стойностни.

annie-spratt-TywjkDHf0Ps-unsplash.jpg

Кен Робинсън също така обръща внимание, че хората често използват три важни понятия – въображение, креативност и иновация. Тези понятия са много близки и свързани помежду си, но не са едно и също нещо:

 

Въображение. Креативността започва с въображение. Въображението, като една от четирите уникални човешки дарби, е изворът на креативността. За да стимулираш креативността си, следва да развиваш въображението си.

Креативност. Това е въображение, приложено на практика. За да си креативен, трябва да направиш нещо реално. Креативността е свързана с някакъв резултат.

Иновация. Това е да внедриш в практиката добрите идеи, произлезли в резултат на креативността.

Използвани материали: 

https://prepodavame.bg/kreativnost/

https://www.novavizia.com/kreativnost/