Circle dots.png

Дизайн на платформи

“Бизнес модел, който позволява на много страни (производители и потребители) да си взаимодействат чрез предоставяне на инфраструктура, която ги свързва.”

                                               - Санджит Чудари

Създаването на стратегия за свързване на потребители, независимо дали те са физически лица или организации, в екосистема е най-добрият начин, по който компаниите днес могат да генерират органичен растеж и да спечелят ключови позиции на конкретен пазар.

Sculpture Exhibition

Аукционна къща D.Art (“платформен бизнес”) организира годишните си изложби за модерно изкуство в Цюрих. Аукционът ("инфраструктурата") е известно събитие, чрез което творбите на млади художници ("производители") и колекционери ("консуматори") стават по-лесно достъпни за всяка от страните. На събитието присъстват и експерти ("агенти") , които дават съвети на колекторите ("доверие").

D.Art не притежава картините, но определя правилата на взаимодействие ("намалява триенето") с цел да се обменя информация ("създаване на стойност") между художниците и колекторите и едновременно получава компенсация за това ("стратегия за монетизиране"). 

                                                                                                                   - John Hagel, The Power of Platforms

ОТ КОГА ДАТИРАТ ПЛАТФОРМИТЕ?

Платформите не са нов феномен. Пазарите съществуват от хиляди години, но технологиите днес улесняват бързото разпространение на дигитални платформи.

НОВИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Платформите не само са базирани на различен от конвенционалния бизнес модел, но и създават нови форми на поведение на потребителите. Светът на платформите  нарушава традиционното поведение на потребителите, вдъхновявайки милиони хора да използват продукти и услуги по начини, които биха били немислими допреди няколко години. 

"Влизаме в колите на непознати (Lyft, Sidecar, Uber), посрещаме ги в нашите свободни стаи (Airbnb), оставяме кучета в къщите им (DogVacay, Rover) и ядем храна в трапезариите им (Feastly). Разрешаваме им да наемат нашите коли (RelayRides, Getaround), нашите лодки (Boatbound), нашите къщи (HomeAway) и нашите електрически инструменти (Zilok). Ние поверяваме на напълно непознати най-ценните си вещи, личните си преживявания и живота си. По време на този процес навлизаме в нова ера на интимност в интернет."

                                                                                                                                - Джейсън Танс, журналист

КАКВА Е ОСНОВНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ЛИНЕЙНИЯ И ПЛАТФОРМЕНИЯ БИЗНЕС МОДЕЛ?

Платформите са многостранни. Те свързват различни потребителски групи.

Circle dots.png

Как се прилага

Дизайнът на платформи е процес в четири етапа:

Platform design process.png

 ДЕЙНОСТ 1: ПРОУЧВАНЕ 

В тази фаза създателите на бъдещата платформа изследват съществуващата среда и екосистема и се запознават с проблемите на двете основни страни: търсене и предлагане. Опитвате се да откриете сходства между тях и да улесните обмена на стоки, услуги или

социална валута, като по този начин създадете възможност за създаване на стойност за всички участници.

Тук целта е да се уверите, че решавате реален и съществуващ проблем и помагате на всички заинтересовани страни в съществуващата система да се свържат по-лесно, по-евтино и с по-малко бюрокрация.

 

Ключово умение на този е етап е емпатията или способността да разберете пазара и различните играчи в него. Основният инструмент, който се използва, е картотекиране на екосистемата.

ИСКАМ ДА РАЗВИЯ УМЕНИЯ ЗА  ЕМПАТИЯ !

plus button.png

 ДЕЙНОСТ 2: СТРАТЕГИЯ 

 

На този етап създателят на платформата открива и групира съществуващи единици, разбира техния индивидуален контекст и изследва потенциала, който имат за обмен на стойност помежду си. В крайна сметка създателят на платформата проектира преживяване с голям потенциал в платформата чрез намаляване на бариерите за влизане на пазара, създаване на обща инфраструктура и свързване на страните чрез редица правила.

 

На този етап трябва да помислите и за бизнес модела си като имате предвид, че често платформените бизнес модели противоречат на обичайната икономическа логика. Тук ще ви е необходима доза креативност!

Основните инструменти, които се използват на този етап: обрисуване на елементите на екосистемата и анализиране на потенциала за обмяна на стойност.

ИСКАМ ДА РАЗВИЯ УМЕНИЯ ЗА  КРЕАТИВНОСТ !

plus button.png

 ДЕЙНОСТ 3: ПРОТОТИПИРАНЕ 

През третата фаза създателят на платформата провежда серия от интервюта (частично това може да бъде направено и по време на предните две фази и обикновено е повтарящ се процес), за да получи обратна информация за най-рисковите моменти при проектирането на новата платформа. По-късно създателят прави действителен минимално жизнеспособен продукт (или просто провежда експерименти, или изгражда прототипи), който е фокусиран върху валидирането или отхвърлянето на предположенията в реална среда.

ИСКАМ ДА РАЗВИЯ УМЕНИЯ ЗА  ПРОТОТИПИРАНЕ !

plus button.png

 ДЕЙНОСТ 4: ХАКВАНЕ НА РАСТЕЖА 

 

След като сте прототипирали, тествали и валидирали концепцията си, време е да приложите тактики, за да помогнете на стратегията си да се разрасне на пазара. Използват се различни "хакове" за растеж като вирусен и партизански маркетинг, призиви за действие, опростен интерфейс и др.

Необходима ви е доста креативност и изобретателност, за да успеете да достигнете до максимално много потребители на възможно най-ниска цена.

 

 

ИСКАМ ДА РАЗВИЯ УМЕНИЯ ЗА  КРЕАТИВНОСТ !

plus button.png
Screenshot 2021-01-10 at 18.58.43.png
Свалете презентацията

Благодарим ви! Проверете имейла си.