ЕМПАТИЯТА ЛИ Е НАЙ-КРИТИЧНОТО КАЧЕСТВО НА 21ви ВЕК?

От началото на 21 ви век емпатията се превръща в много гореща тема и е във фокуса на все повече изследователи. 


Академични и бизнес среди по целия свят насочват огромно внимание към дефинирането на емпатията и тя дава много поводи за дискусия в научни писания и бизнес конференции.


Емпатията също е основна тема от интерес в личния и професионалния ни живот, защото ни помага да разберем достатъчно добре другите, да общуваме успешно и да работим с тях. Емпатията е от съществено значение за здравето на нашите взаимоотношения и е солидна основна за нашите социални и емоционални умения.


Според дефиницията на емпатия или съпричастност е способността да бъдем осъзнати, разбиращи и чувствителни към мислите и емоциите на друг човек, без да имаме неговия опит и преживявания. Една малко по-широка дефиниция би включила не само способността ни да разбираме емоциите, обстоятелствата и нуждите на другите, но и да можем да общуваме с тях по-умело. 


Важно е да подчертаем, че емпатия и симпатия са две доста различни неща. Симпатията е израз на съчувствие, например да изпитваме съжаление към някой, но тя не включва опита ни да разберем емоциите или гледната точка на другия човек.

the-hk-photo-company-6GQ7V2l5iPA-unsplas

АКТИВНОТО СЛУШАНЕ Е КРИТИЧНА ЧАСТ ОТ ЕМПАТИЯТА

“Да слушаш истински означава да даваш; това изисква изразходване на енергия, за да обърнем внимание на това, което се случва вътре в нас самите, да наблюдаваме страха, гордостта и желанието на егото, да го управляваме и да гарантираме, че сме толкова присъстващи, колкото е възможно, за да позволим пълно изразяване на каквото трябва да бъде казано или недоизказано.”

- Оли Андерсън

 

ЕМПАТИЯ И БИЗНЕС

 

Все повече бизнеси осъзнават необходимостта да разбират клиентите си, за да могат да адресират по-успешно техните нужди. Има пряка връзка между емпатията, която изпитваме към клиентите си, и корпоративния успех.

 

Компаниите изместват фокуса си от технологиите или маркетинга към истинска съпричастност към своите клиенти. Нещо повече, те трябва да намерят начини да подкрепят служителите си в превръщането на съпричастността в иновативни услуги и печеливш растеж.

 

Имаме чудесен пример за това от автомобилния производител Ford Motor Co. Новоназначените инженери откриват, че сред първите им задачи е да научат какво е да бъдеш бъдеща майка и възрастен човек.

 

Облечени в специални костюми, авто инженерите са инструктирани да се качат в кола, да си поставят предпазния колан, да регулират огледалата си, да включат аудиото, да сменят радиото и да изпитат всички предизвикателства и физически ограничения, с които бременните и възрастните шофьори се сблъскват редовно.

 

Вижте усилията на Ford да разбере истински как клиентите му си взаимодействат с неговите продукти и да е съпричастен: