Дизайнът на услуги и платформи не може да започне без по-задълбочено разбиране на хората, за които проектирате. За да добиете тези прозрения, за вас като предприемач е важно да изпитвате емпатия към хората, за които работите, да можете да разберете техните нужди, мисли, емоции и мотивация.

ЕМПАТИЯ

empathy.png
Copy of С текст тема 6 Емпатия.png

ЕМПАТИЯТА ЛИ Е НАЙ-КРИТИЧНОТО КАЧЕСТВО НА 21 ВЕК?

От началото на 21 ви век емпатията се превръща в много гореща тема и е във фокуса на все повече изследователи.

 

Академични и бизнес среди по целия свят насочват огромно внимание към дефинирането на емпатията и тя дава много поводи за дискусия в научни писания и бизнес конференции.

 

Емпатията също е основна тема от интерес в личния и професионалния ни живот, защото ни помага да разберем достатъчно добре другите, да общуваме успешно и да работим с тях. Емпатията е от съществено значение за здравето на нашите взаимоотношения и е солидна основна за нашите социални и емоционални умения.

                                                още>>>

ДИЗАЙН НА УСЛУГИ И ЕМПАТИЯ

ЕМПАТИЯ

Емпатията често се определя като умение или междуличностна способност за разбиране и усещане на чувствата и мислите на други хора, без да сме имали същия опит. В дизайна на услуги емпатичното разбиране означава да се свържете с потребителя чрез придобиване на емоционална връзка и разбиране на важността на определени негови преживявания. IDEO определя емпатията като: “Емпатията е способността да влезеш в обувките на другите хора, да разбереш живота им и да започнеш да решаваш проблемите от тяхната гледна точка.”

                                                още>>>

ПРИМЕРИ ЗА ЕМПАТИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Когато служител или колега изглежда видимо разстроен, помолете го да дойде с вас на усамотено място и му кажете, че сте готови да го изслушате без да го съдите.

Ако някой в ​​офиса се намира в трудна ситуация - например, половинката му е загубила работата си или детето му е в болница, съберете останалата част от екипа, за да съберете пари за дарение или поемете част от работата му, докато преодолее трудностите си.

Ако член на екипа изрази несъгласие с ваша идея по време на среща, помолете го да обясни защо се чувства така, вместо да се защитавате или да блокирате.

Ако сте собственик или мениджър, провеждайте редовни индивидуални срещи с членовете на вашия екип, за да ги попитате как вървят нещата и има ли идеи или притеснения, които те искат да споделят.

По материали на Тони Робинс

ОТ ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ ДО 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА УСЛУГИ

По време на индустриалната революция безброй фабрики отворят врати за масово производтсво на стоки, а масовата консумация се утвърждава като начина, по който функционира светът. Универсалният подход за потребление и решаване на проблеми обаче започва да показва признаци на неадекватност.

Истината е, че използването на подхода на „средните стойности“ е ужасен начин за проектиране на решения за хората.

 

През 40-те години американските военновъздушни сили научават този урок по трудния начин. През тази ера авиационни произшествия се случват много често (до 17 катастрофи на ден). Първоначално военновъздушните сили предполагат, че причината за толкова много инциденти е преминаването на военновъздушните сили към използване на по-сложни и по-бързи самолети. След известни проучвания обаче военновъздушните сили откриват истинската причина за произшествията, а именно че пилотската кабина и каските на самолетите са проектирани за тялото на „средностатистическия“ войник.

                                                още>>>

ПОЛЗИТЕ ОТ

ЕМПАТИЯТА

В БИЗНЕСА

01/

Увеличва продуктивността

Човешката връзка е мощен източник на смисъл и мотивация. Работим по-усилено, когато виждаме, че нашата работа носи полза на хората.

02/

Спомага за ефективна работа в екип

Проучване на Google показва, че най-успешните екипи споделят две характеристики: членовете на екипа разбират и умеят да интерпретират невербалната комуникация и по време на срещи всеки член наекипа има еднакво време за говорене

03/

Подобрява удовлетвореността на клиентите

Според проведено проучване човешкото взаимодействие е основният начин, по който хората преценяват качеството на услугите и тези взаимодействия формират репутацията на организацията.

04/

Емпатията е конкурентно

предимство

Влиянието на технологиите нараства, но нуждата ни от човешка връзка е непроменена. Така че, когато хората, представляващи вашата организация, проявяват хуманност и доброта, това се откроява повече от всякога.

Сертификат (6).png

Проверете познанията по 

креативност и получете сертификат!