Творческият елемент на дизайна на услуги и платформи се намира в методите, използвани за генериране на решения и прозрения относно навиците, действията и мислите на реалните потребители. Запознайте се с методите за генериране на идеи за решаване на проблеми по креативен и иновативен начин.

КРЕАТИВНОСТ

creativity.png
Copy of С текст тема 6 Емпатия (2).png

КАКВО Е КРЕАТИВНОСТ?

Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори нещо оригинално от нещо отдавна известно. Креативност е измислянето на прости, но иновативни решения на проблемите и предизвикателствата на всекидневието. 

 

Креативност е да свържеш две или повече идеи, за да се получи нещо, което не е съществувало преди.

 

Креативността не е талант или нещо, с което човек се ражда, а по-скоро навик да се гледа нестандартно на проблемите и да се търсят нови гледни точки към тях.

Креативността има много разновидности и названия. Наричаме я още творческо мислене, иновация, въображение, оригинално решение и изобретение. Човекът с креативно мислене е едновременно творец, но и изследовател в областта, в която твори. Той стъпва на вече съществуващи идеи, генерира нови, анализира ги и избира най-ефективната и оригиналната от тях, като накрая намира начин да я осъществи и да я „продаде” на публиката.

още >>

КРЕАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Основният принос за икономическия растеж е предприемачеството, но върху него има огромно въздействие на творчеството. Креативното мислене е задължително умение, което един предприемач трябва да притежава, за да създаде някои изобретателни идеи и да превърне предприемаческия процес в голям успех. Креативността позволява на бизнеса да разработи някои интересни стратегии, които дават предимство на предприемачите.

 

 

Креативността се свързва с изобретателността и може да доведе до създаването на нови фирми и до подобрения в съществуващите продукти на компаниите с цел по-голяма ефективност и конкурентност на пазара.

още >>

Abstract Sculpture

Креативността ви дава конкурентно предимство, като добавя стойност към вашата услуга или продукт и диференцира бизнеса ви от конкуренцията.

                                                                               - Linda Naiman

КРЕАТИВНОСТ И ДИЗАЙН НА УСЛУГИ

Дизайн на услуги и уменията на 21ви век

В глобалната икономика има критична необходимост от умения за работа в екип, креативно, аналитично и практично мислене. Придобиване на баланс от тези умения и нагласи е от съществено значение за утрешните предприемачи, които трябва да решават все по-сложни проблеми. Те също трябва да могат да мислят самостоятелно и независимо, да гледат отвъд съдържанието и да предвиждат творчески решения напроблемите (Lipman, 2003; McCombs & Whisler, 1997).

 

Контрапродуктивно на тази нужда, поне в Съединените щати, системите за образование и тестване продължават да насърчават способностите на учениците да намерят един правилен отговор, вместо да ги предизвикват да намерят отговори на трудни проблеми чрез множество решения.

При подготовката на бъдещите предприемачески поколения, дизайнът на услуги може да бъде по-добре позициониран подход, който насърчава балансирани, интердисциплинарни умения на 21-ви век и навици на ума.

още >>

Сертификат (5).png

Проверете познанията по 

креативност и получете сертификат!