КРЕАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Основният принос за икономическия растеж е предприемачеството, но върху него има огромно въздействие на творчеството. Креативното мислене е задължително умение, което един предприемач трябва да притежава, за да създаде някои изобретателни идеи и да превърне предприемаческия процес в голям успех. Креативността позволява на бизнеса да разработи някои интересни стратегии, които дават предимство на предприемачите.

 

Креативността се свързва с изобретателността и може да доведе до създаването на нови фирми и до подобрения в съществуващите продукти на компаниите с цел по-голяма ефективност и конкурентност на пазара. 

bruce-mars-FWVMhUa_wbY-unsplash.jpg

Днес организациите работят в силно конкурентна глобална среда, което означава, че креативността е ключова. Творчеството е това, което подхранва големите идеи, предизвиква начина на мислене на служителите и отваря вратата за нови бизнес възможности. По тази причина „креативност“ и „иновации“ често се използват взаимозаменяемо, но са две отделни понятия.

 

Иновациите не са само едно нещо. Има много компетенции, които влизат в реализирането на една иновация. Творчеството е различно, защото то е механизъм за това да бъдеш иновативен. Можете да имате страхотни идеи, но да не бъдете иновативни.

 

Креативността в бизнеса е ключова първа стъпка, която трябва да бъде приоритизирана от висшето ръководство. Проучване от IBM на повече от 1500 главни изпълнителни директори показва консенсус: креативността е класирана като фактор номер едно за бъдещия бизнес успех - над управленската дисциплина, почтеност и дори визия.

Конкурентно предимство

 

В изключително динамичната пазарна среда не е изненада, че за да бъдат конкурентни компаниите днес трябва постоянно да търсят начини, по които да бъдат иновативни. 

 

“Организациите следва да създават култура за генериране на идеи и да не се плашат или наказват грешките и неуспехите на креативността, а да се възползват от научените уроци като трамплин за нови идеи.” 

                                      - д-р Иън Съдърланд, зам. декан на словенското училище по мениджмънт в Блед

 

Иновацията, според д-р Съдърланд, е резултат от работата на креативни служители и мениджъри, а креативността е умение, което всеки може да развие, стига да има подходящата организационна среда и култура.

nicolas-hoizey-Lno6-CxVXgo-unsplash.jpg

Фактори, които правят творчеството толкова важно за предприемаческия процес:

1. Създаване на иновативни идеи: Същността на предприемачеството се върти около създаването и изследването на някои иновативни идеи. Когато един предприемач е иновативен, тогава той е с едни гърди напред и може да победи конкуренцията. 

2. Нови начини за развитие и усъвършенстване на продуктите. Творчеството е свързано с извършването на промени в продуктите или услугите по такъв начин, че да се получи нещо различно. Шансовете за подобрение във всеки продукт са големи, стига да се приложи творческо мислене.

3. Нестандартно мислене. Намерението и въображението да се произведе нещо различно с уникални идеи се нарича ​​творчество. Въображението винаги трябва да преминава границите между нормалното и уникалното и да доведе до изобретяването на нещо нестандартно.

4. Търсенето на едни и същи модели, но в различни области. Поради монотонната рутина и обкръжението ние често следваме едни и същи процедури. Връзката между различните и несвързани теми позволява на творчеството да се случи и да доведе до някои успешни идеи за предприемачество. Създаването на нови ниши идва чрез сливане на различните идеи и теми, които могат да дадат нещо новаторско и интересно пресичане.

5. Успехът при стартиране не е достатъчен. Понякога предприемачите получават първоначални идеи, които им създават креативен имидж в очите на хората и смятат, че не е необходимо да бъдат отново креативни в бъдеще.

6. Нетрадиционни идеи. Конвенционалното мислене води до едни и съща процедури и резултати за дълго време. Но ако искате да успеете, тогава трябва да оспорите конвенционалните техники и да внесете нещо ново на пазара.