Проект "Сървиз Лаб" е синергия между две европейски организации, които целят съвместно създаване на три социални иновации чрез транснационално сътрудничество по отношение на обмен на опит, добри практики и модели в подкрепа на самостоятелна трудова заетост, предприемачество и създаване на бизнес и организационно развитие чрез дизайн на услуги и продукти, екосистемно мислене, работа от разстояние и интерактивна обучителна платформа.

Фабрика 360 популяризира методология за дизайн на продукти и услуги, методология за екосистемно мислене (дизайн на платформи) и обучителна платформа. В рамките на проекта ще бяха организирани отворени обучения и дискусии с целевата група и заинтересованите страни, анализ на добри и иновативни социални практики, оценка и разпространение на постигнатите резултати.

Проект "Сървиз Лаб" е синергия между две европейски организации, които целят съвместно създаване на три социални иновации чрез транснационално сътрудничество по отношение на обмен на опит, добри практики и модели в подкрепа на самостоятелна трудова заетост, предприемачество и създаване на бизнес и организационно развитие чрез дизайн на услуги и продукти, екосистемно мислене, работа от разстояние и интерактивна обучителна платформа.

Фабрика 360 популяризира методология за дизайн на продукти и услуги, методология за екосистемно мислене (дизайн на платформи) и обучителна платформа. В рамките на проекта ще бяха организирани отворени обучения и дискусии с целевата група и заинтересованите страни, анализ на добри и иновативни социални практики, оценка и разпространение на постигнатите резултати.

Партньори

DSC_1401.JPG

Елеонора Карнаса

ръководител проект

Фабрика 360

Фабрика 360 лого transparent.png

Фабрика 360 е обучителна и консултантска агенция, специализираща в развитието на на обучителни програми по дизайн мислене, дизайн на услуги, креативно лидерство, дизайн на платформи, разказвачество и иновиране на бизнес модел. 

Фабрика 360 е обучителна и консултантска агенция, специализираща в развитието на на обучителни програми по дизайн мислене, дизайн на услуги, креативно лидерство, дизайн на платформи, разказвачество и иновиране на бизнес модел. 

Foto_Peter.jpg

Питър Дейвид

ръководител проект

Университетски колеж Артесис Плантийн

-

Screenshot 2020-12-26 at 12.36.49.png

Aмбър Хофкенс

изследовател

Университетски колеж Артесис Плантийн

-

AP_logo_staand_ENG_rgb.jpg

Като университетски колеж АП е много повече от висше учебно заведение. АП е учещ град, обогатяващ таланти, спомагащ за постигане на целите и задълбочаване на мирогледа на студентите. С ентусиазирани преподаватели, прогресивно съдържание, директно и честно лидерство и максимална интеракция и експертиза, АП прави така, че всеки студент да развие пълния си потенциал. 

Като университетски колеж АП е много повече от висше учебно заведение. АП е учещ град, обогатяващ таланти, спомагащ за постигане на целите и задълбочаване на мирогледа на студентите. С ентусиазирани преподаватели, прогресивно съдържание, директно и честно лидерство и максимална интеракция и експертиза, АП прави така, че всеки студент да развие пълния си потенциал. 

kyss.png

Проект KYSS

Kickstart Your Soft Skills (KYSS) има за цел да осигури на търсещите работа на възраст от 18 до 55+ години, както и на студенти и служители, които вече работят във фирми и организации, въпросник и инструмент за обратна връзка, за да получат представа за техните меки умения и да ги укрепят.

Проектът се провежда в рамките на програмата на ЕСФ „Иновации и транснационалност“ на тема „Учене през целия живот“ и с акцент върху „Учене и умения“.

 

Различни проучвания показват, че е необходимо да се обърне още повече внимание на развитието и тренирането на меки умения и общи професионални умения. Следователно е предизвикателство да се ориентират по-добре търсещите работа и работниците, включително учениците, които се подготвят за навлизане на пазара на труда, при развиването на необходимите им умения на работното място.

 

Направете теста KYSS!